Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 

V januári t.r. sa oficiálne ukončil projekt Jazyková a interkultúrna príprava štátnych príslušníkov tretích krajín v západoslovenskom regióne. Projekt financovala od konca roka 2009 Európska únia z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, Solidarita pri riadení finančných tokov. Projekt bol konkrétnym príspevkom k plneniu migračnej politiky Slovenska v rámci EÚ a korešpondoval s národným dokumentom Koncepcia integrácie cudzincov (2009).

Jazyková príprava migrantov prebiehala v troch mestách západoslovenského regiónu, a to v Nitre, Bratislave a Hlohovci. Práve v týchto mestách zreagovali komunity migrantov najrýchlejšie na zaujímavý projekt. E – KU Inštitút si vybral západoslovenský región z dôvodu, že práve v ňom je koncentrovaná viac ako polovica zo všetkých migrantov žijúcich v SR – z 19 472 ide o 11 906 osôb.

E - KU Inštitút JaIK nedokázal pokryť celkový záujem o jazykové kurzy, ktorý v priebehu projektu vznikal veľmi spontánne. Na základe ankety vyjadrili všetci účastníci projektu záujem o jeho pokračovanie. Najpočetnejšou skupinou účastníkov boli migranti z Ukrajiny, Ruska a Vietnamu, avšak kurzov sa zúčastnili aj občania Latinskej Ameriky, Tajwanu, Indie, Nového Zélandu a Kiribati.

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk