Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 


Kurzy všeobecnej francúzštiny pre dospelých a mládež. Výučba v 1. - 7. ročníku.
Vyučuje sa jedenkrát týždenne v podvečerných, resp. večerných hodinách. Záujemcovia môžu štúdium ukončiť štátnymi jazykovými skúškami.

E
 - KU Inštitút JaIK má oprávnenie vykonávať štátne jazykové skúšky na úrovni B2, C1 a C2. 

Upozornenie: Pokiaľ skupiny dospelých navštevujú  žiaci SŠ, môžu v E – KU využiť vzdelávacie poukazy. Po ich odovzdaní bude žiakom poskytnutá aktuálna zľava na školnom, ktorej výšku oznámi vedenie inštitútu na začiatku šk. roka. Vzdelávacie poukazy a zľavy - pozri.

Do kurzu sa môžete zapísať:

1. na prezenčných zápisoch - pozri termíny,
2. online. 


Postup pri online zápise v šk. roku 2022/2023

V školskom roku 2022/2023 sa otvára iba 1. ročník: F-1.1.A (úplní začiatočníci). V prípade organizovanej skupiny záujemcov sme pripravení otvoriť aj vyššie ročníky.

1. Absolvujte vstupný test (neplatí pre úplných začiatočníkov). Ak ste úplní začiatočníci, prihláste sa do skupiny F-1.1.A.
2. Podľa počtu dosiahnutých bodov sa zapíšte do príslušného kurzu. Počet bodov nájdete v tabuľke nižšie pri každom ročníku.

3. Kliknutím na príslušnú skupinu sa vám zobrazia všetky ďalšie relevantné údaje (rozvrh, cena a pod.). V prípade záujmu sa môžete priamo prihlásiť.

Počet bodov Skupina Ročník Úroveň
0 - 5 F-1.1.A 1. A1
6 - 10 F-1.2.A 1. A1
11 - 13 F-2.1.A 2. A2
14 - 15 F-2.2.A 2. A2
16 - 18 F-3.1.A 3. B1
19 - 20 F-3.2.A 3. B1
21 - 23 F-4.1.A 4. B2
24 - 25 F-4.2.A 4. B2
26 - 28 F-5.1.A 5. C1
29 - 30 F-5.2.A 5. C1
31 - 35 F-6.1.A 6. C1
36 - 40 F-6.2.A 6. C1
41 - 45 F-7.1.A 7. C2
46 - 50 F-7.2.A 7. C2

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk