Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 
Školský rok 2023/2024

Školné:
Výška školného sa rozlišuje podľa počtu vyuč. hodín za semester.

I. Dospelí a mládež

Dospelí  a teenageri:
Počet vyuč. hodín: 68
Rozvrh: 2 x 2 vyuč. hod. (2 - x týždenne)
Cena za semester: 258 €
Max. počet štud. v skup.: 12


II. Deti

1. Žiaci stredného šk. veku
Počet vyuč. hodín: 45
Rozvrh: 2 x 60 min. hod. (školné je prepočítané sadzbou za jednu vyuč. hod. = 45 min. )
Cena za semester: 198 €
Max. počet štud. v skup.: 10

2. Žiaci staršieho šk. veku
Počet vyuč. hodín: 68
Rozvrh: 2 x 2 vyuč. hod.
Cena za semester: 258 €
Max. počet štud. v skup.: 12

Upozornenie: 1. Ceny sú uvedené bez učebnej literatúry. Literatúru si môžete zakúpiť na študijnom oddelení. 2.
Ceny ostatných jazykových kurzov (napr. prípravné na štátne a medzinárodné jazykové skúšky, špecializované a pod.) nájdete v kategórii Jazykové kurzy.

Zľavy na školnom pre našich poslucháčov
Školné:

  • 5 %   - na školnom pre dvoch  rodinných príslušníkov, resp. pri štúdiu dvoch  jazykov v základnom programe (výučba v ročníkoch - zľava sa nevzťahuje na iné kurzy),
  • 10 % - na školnom pre troch a viac rodinných príslušníkov (výučba v ročníkoch - zľava sa nevzťahuje na iné kurzy),
  • 10 % - na klasické jazykové kurzy (výučba v ročníkoch) pre deti zamestnancov spoločností UNIQA Group Service Center Slovakia,
  • špeciálna zľava – na školnom pri odovzdaní vzdelávacieho poukazu v E – KU (podmienky sú každoročne aktualizované na www.eku.sk).

Zľavy nie  je možné kombinovať!

Darčekové poukážky:
Darčekové poukážky sú k dispozícii na Odd. pre študijné záležitosti a styk s verejnosťou. Vybranej osobe môžete venovať jazykový kurz, resp. uhradiť účasť na jazykovej skúške.Upozornenie: 1. Ceny sú uvedené bez učebnej literatúry. Literatúru si môžete zakúpiť na študijnom oddelení. 2.
Ceny ostatných jazykových kurzov (napr. prípravné na štátne a medzinárodné jazykové skúšky, špecializované a pod.) nájdete v kategórii Jazykové kurzy.

Zľavy na školnom pre našich poslucháčov
Školné:

  • 5 %   - na školnom pre dvoch  rodinných príslušníkov, resp. pri štúdiu dvoch  jazykov v základnom programe (výučba v ročníkoch - zľava sa nevzťahuje na iné kurzy),
  • 10 % - na školnom pre troch a viac rodinných príslušníkov (výučba v ročníkoch - zľava sa nevzťahuje na iné kurzy),
  • 10 % - na klasické jazykové kurzy (výučba v ročníkoch) pre deti zamestnancov spoločností UNIQA Group Service Center Slovakia,
  • špeciálna zľava – na školnom pri odovzdaní vzdelávacieho poukazu v E – KU (podmienky sú každoročne aktualizované na www.eku.sk).

Zľavy nie  je možné kombinovať!

Darčekové poukážky:
Darčekové poukážky sú k dispozícii na Odd. pre študijné záležitosti a styk s verejnosťou. Vybranej osobe môžete venovať jazykový kurz, resp. uhradiť účasť na jazykovej skúške.

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk