Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 


Hodnoty, ktoré uznávame

- dôveryhodnosť, serióznosť a dobré meno inštitútu,
- odbornosť a kompetentnosť,
- presadzovanie moderných trendov vo vyučovaní cudzích jazykov,
- dôležitosť úlohy tvorivého učiteľa so schopnosťou vzbudiť nadšenie pre jazyky,
- celoživotné vzdelávanie pedagógov,
- tolerancia a otvorenosť voči iným národom a kultúram bez rozdielu rasovej a náboženskej príslušnosti.


Vízia

- vytvorenie európskeho jazykového testovacieho centra - získať dôležité medzinárodné licencie na jazykové skúšky,
- posilňovanie pozície lídra v oblasti jazykového vzdelávania,
- profesionálny a stále sa zlepšujúci servis pre klientov (rozvíjať e-servis).


V oblasti jazykových škôl

- pracovať na zrovnoprávnení postavenia štátnych a súkromných jazykových škôl,
- pomôcť odstrániť legislatívny a reálny stav v praxi, ktorý zanedbáva jazykové školy,
- prispievať k štandardizácii štátnych jazykových skúšok s medzinárodnými skúškami,
- zasadzovať sa o uznávanie medzinárodných a štátnych jazykových skúšok v systéme vzdelávania SR - rozvíjať užitočné uznávanie neformálneho vzdelávania,
 

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk