Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 

E – KU Inštitút JaIK je akreditované skúškové  centrum ECL.                                                                    

Základné informácie

Jazykové úrovne: A2, B1, B2, C1
Štruktúra skúšky: čítanie, písanie, počúvanie a ústna časť - pozri
Platnosť certifikátu: celoživotná

Jazykové skúšky ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) je dnes možné absolvovať  z viacerých oficiálnych jazykov EÚ a európskych jazykov (napr. angličtina, nemčina, taliančina, španielčina, slovenčina, poľština, maďarčina, rumunčina, bulharčina, čeština, chorvátčina, ruština, srbčina). E - KU Inštitút JaIK sa zameriava na skúšky zo slovenského jazyka pre cudzincov.

Jazykové skúšky ECL sa organizujú dvakrát ročne. V prípade záujmu uchádzačov skúškové centrá organizujú prípravné kurzy, na ktorých sú frekventanti oboznámení s obsahovými a formálnymi časťami skúšky, pričom môžu pod vedením kvalifikovaných učiteľov absolvovať simulovanú jazykovú skúšku ECL prostredníctvom vzorových testov.

Jazyková skúška ECL hodnotí úroveň verbálnej a písomnej komunikácie uchádzača v rozličných životných či profesijných situáciách, v oblasti jeho zamestnania a v osobných, súkromných či každodenných situáciách.

Hodnotenie skúšky

Z jazykovej skúšky ECL je možné získať v každej zo štyroch zručností 25 bodov, t. j. celkovo 100 bodov. Certifikát sa udeľuje každému absolventovi, ktorý dosiahol 40% celkového hodnotenia z každej zručnosti (počúvanie, hovorenie, čítanie, písanie), no pri celkovom hodnotení ústnej a písomnej časti skúšky dosiahol v priemere 60%. Ústna časť skúšky (počúvanie a hovorenie) musí mať v priemere minimálne 60%. Písomná časť skúšky (čítanie a písanie) musí mať v priemere minimálne 60%.  V prípade neúspešného absolvovania je možné skúšku opakovať. Uchádzač opakuje iba tú časť skúšky (písomnú, resp. ústnu), z ktorej nevyhovel.

Kandidáti, ktorí sa rozhodnú absolvovať skúšky ECL by mali byť schopní:

  • efektívne komunikovať v bežných situáciách a rozhovoroch, vyjadrovať svoje názory, argumentovať,
  • sledovať správy a porozumieť ich obsahu,
  • zrozumiteľne sa vyjadrovať v písomnej forme,
  • písať listy, správy, e-maily a príbehy.

* Úroveň písomného a ústneho prejavu závisí od jazykovej úrovne danej skúšky.

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk