Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 

Súkromná jazyková škola E – KU Inštitútu JaIK je v sieti škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky. 


Kurz SJ je určený pre úplných začiatočníkov (A1).  V kurze sa pracuje s modernými vyučovacími metódami, aby sa účastníci kurzu čo najskôr naučili základy SJ. Dôraz sa kladie na konverzačné zručnosti, pričom sú rovnocenne rozvíjané aj ďalšie jazykové zručnosti.  Súčasťou kurzu je nacvičovanie rôznych modelových situácií z bežného života na Slovensku.  

Kurz platí na cudzineckej polícii ako potvrdenie pre žiadateľov o víza z 3. krajín na študijné účely.
Žiadateľ musí mať riadne vyplnenú prihlášku a uhradené školné.

Course description: The Slovak course is intended for beginners (A1). Modern teaching methods are used in the course so that course participants will learn basic Slovak as soon as possible. The emphasis is put on conversation skills whilst other language skills are equally developed. The course includes simulations of everyday life situations in Slovakia.

The course acts as a Confirmation of Enrollment which is necessary for a visa application and the Foreign Police.

 

Základné informácie


Jazyková úroveň: A1
Počet vyučovacích hodín: 415
Počet osôb v skupine: max. 8
Cena: 1900 € (vrátane učebnej literatúry)


Ďalšie relevantné informácie (rozvrh...) nájdete v prihláškach, klikni vpravo hore.

 

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk