Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 

V období vysokých pracovných nárokov na súčasného človeka predstavujú e-learningové kurzy významný pokrok pri štúdiu jazyka. Sú flexibilné, a to hlavne predovšetkým svojou časovou a teritoriálnou „prispôsobiteľnosťou“, aby vyhovovali individuálnym potrebám klienta. Význam týchto kurzov obzvlášť narástol v období pandémie COVID-19.

Uvedené  e-kurzy sa realizujú tzv. formou Blended Learning a sú zamerané na prípravu na štátne jazykové skúšky z anglického jazyka.

Ponuka e-crash kurzov*:

1.    Prípravný crash e-kurz na základnú štátnu jazykovú skúšku (B2) 
2.    Prípravný crash e-kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (C1) 
*Crash kurzy - v tomto prípade ide o krátke a efektívne kurzy.


Kurzy prebiehajúce formou Blended Learning kombinujú 2 fázy. Ide o prezenčnú a e-learningovú fázu.

1.    Prezenčná fáza

Učenie prebieha s lektorom „zoči-voči“, t.j. osobne v E – KU.
Počet vyuč. hodín: 3 vyuč. hodín (1 vyuč. hodina = 45 minút)
Poznámka: Túto  fázu je možné v prípade potreby klienta absolvovať aj cez Skype.

Obsah:
•    Oboznámenie sa s kurzom, podrobné informácie o práci s kurzom.
•    Štruktúra a obsah jazykových skúšok.
•    Príprava na ústnu časť jazykovej skúšky.

2. e-learningová (dištančná) fáza

Učenie prebieha cez internet individuálne podľa potreby klienta. Jeho pohyb je v e-prostredí neobmedzený. Výhodou e-learningovej fázy je, že klient pracuje na úlohách individuálne podľa jeho časových možností, t.j. kedykoľvek a kdekoľvek.
Doba trvania / počet vyuč. hodín: 3 týždne. (Vzhľadom na e-formu nie je možné definovať presný počet hodín, pretože klient pracuje individuálne.)

Obsah
Práca s 3 modulmi. Na vypracovanie jedného modulu je určený 1 týždeň. Klient pracuje individuálnym tempom. Táto fáza prípravného kurzu sa zameriava predovšetkým na písomnú časť štátnej jazykovej skúšky.

Každý modul obsahuje:
•    čítanie s porozumením - 2 testy,
•    počúvanie s porozumením - 2 testy,
•    preklad  - 1 text,
•    voľná téma (esej) - vypracovanie 1 práce. 


Hodnotenie úloh: V častiach čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením klient dostáva spätnú väzbu okamžite, hodnotenie častí preklad a voľná téma dostáva klient formou elektronickej pošty najneskôr do 3 dní (pričom deň doručenia sa do týchto 3 dní nezapočítava).

Pred nástupom do prípravného kurzu vám odporúčame absolvovať vstupný test. Odporúčaný počet bodov je dôležitý pre úspešnú prípravu na skúšku, avšak nie je podmienkou pre účasť v kurze. Odporúčaný počet bodov k jednotlivým skúškam nájdete v prihláškach v "e-shope".

Dôležité upozornenia:
1.    Po prijatí platby E – KU Inštitútom JaIK klient dostane na ním uvedený e-mail prístupové heslo k EduPage s uvedením termínu prvej online hodiny  s lektorom.
2.    Prvé stretnutie s lektorom  sa bude konať najneskôr po uplynutí 2 dní od prijatia platby E – KU Inštitútom JaIK (pri bankovom účte treba počítať s určitou dobou na prijatie platby). V prípade bankovej operácie bude klient informovaný o prijatí platby e-mailom. V prípade prázdnin sa podmienky dohodnú individuálne s klientom.
3.    V prípade prijatia platby v dňoch PIATOK (po 12.00 h), SOBOTA, NEDEĽA sa započítava PONDELOK ako prvý deň. (Príklad: Klient by sa v takomto prípade zúčastnil na prvom stretnutí s lektorom najneskôr v STREDU).
4.    Klient musí ukončiť kurz do 2 mesiacov od otvorenia kurzu. V opačnom prípade klient nemá právo na ukončenie / preloženie kurzu, resp. na poskytnutie finančnej náhrady.

PRIHLÁŠKY - KLIKNI

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk