Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 
E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie má od roku 1999 oprávnenie vykonávať štátne jazykové skúšky. Skúšky sa vykonávajú na troch jazykových
úrovniach podľa SERR:

- B2 - Základná štátna jazyková skúška,
- C1 - Všeobecný štátna jazyková skúška,
- C2 - Špeciálna štátna jazyková skúška pre odbor prekladateľský.

Anglický jazyk
Základná štátna jazyková skúška B2
Všeobecná štátna jazyková skúška C1
Špeciálna štátna jazyková skúška C2

Nemecký jazyk
Základná štátna jazyková skúška B2
Všeobecná štátna jazyková skúška C1
Špeciálna štátna jazyková skúška C2

Taliansky
Základná štátna jazyková skúška B2
Všeobecná štátna jazyková skúška C1

Francúzsky
Základná štátna jazyková skúška B2
Všeobecná štátna jazyková skúška C1

Španielsky
Základná štátna jazyková skúška B2
Všeobecná štátna jazyková skúška C1

Ruský
Základná štátna jazyková skúška B2
Všeobecná štátna jazyková skúška C1

Slovenský
Základná štátna jazyková skúška B2
Všeobecná štátna jazyková skúška C1

Význam štátnych jazykových skúšok:
- akceptovanie na univerzitách v SR a ČR,
- doklad o znalosti cudzieho jazyka: štátna a verejná správa, súkromný sektor,
- vykonávanie učiteľského povolania - kvalifikačná náhrada (pozri školská legislatíva),
- získanie živnostenského oprávnenia na jazykové služby.

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk