Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 

Školský rok 2023/2024

Zimný semester (1. polrok)  

Prezenčné zápisy sa konajú vždy v čase od 14.00 do 17.00 h. Výnimkou je zápis 4. septembra, ktorý sa začína už od 9.30 h. Záujemcovia od 14 rokov môžu využiť aj online zápis (pozri nižšie).

Termíny: 

Jún:
27. (utorok)
August:
28., (pondelok), 30. (streda),
31. (štvrtok)
September: 4., 5., 6. (pondelok, utorok, streda)
Doplňujúci zápis
: ..  9.2023.


Upozornenie pre rodičov:
Deti sa musia zápisu zúčastniť v sprievode rodiča.
Zápisné: 6 € (v hotovosti pri zápise).

Online zápis
Z angličtiny a  nemčiny  sa záujemcovia o jazykové štúdium vo veku od 14 rokov môžu zapísať aj online. Ide o zápis do ročníkovej výučby v šk. roku 2023/2024 (vyučovanie sa koná 2-x týždenne popoludní, v niektorých ročníkoch 1-x popoludní). 
Z francúzštiny, taliančiny, španielčiny a ruštiny sa netestuje, v tomto šk. roku otvárame len 1. ročníky pre začiatočníkov.

Prihlás sa tuOnline zápis a prihláška

Školné (poplatky)

Najfrekventovanejšie organizačné formy štúdia a školné.

Cudzie jazykov pre dospelých

1.  Dospelí:
Počet vyuč. hodín: 51
Rozvrh: 1 x 3 vyuč. hod. (1 - x týždenne)
Cena za semester: 
Max. počet štud. v skup.: 10

2. Dospelí  a teenageri:
Počet vyuč. hodín: 68
Rozvrh: 2 x 2 vyuč. hod. (2 - x týždenne)
Cena za semester:
Max. počet poslucháčov v skup.: 12

Sekcia cudzích jazykov pre deti
Počet vyučovacích hodín sa zvyšuje s ohľadom na vek žiakov.

1. Žiaci mladšieho šk. veku:
Počet vyuč. hodín: 34
Rozvrh: 2 x 1 vyuč. hod.
Cena za semester:
Max. počet poslucháčov v skup.: 10

2.
Žiaci stredného šk. veku

Počet vyuč. hodín: 45
Rozvrh: 2 x 60 min. hod. (školné je prepočítané sadzbou za jednu vyuč. hod. = 45 min. )
Cena za semester:
Max. počet štud. v skup.: 10

3. Žiaci staršieho šk. veku
Počet vyuč. hodín: 68
Rozvrh: 2 x 2 vyuč. hod.
Cena za semester:
Max. počet poslucháčov v skup.: 12

* Ceny sú uvedené bez učebnej literatúry. Literatúru si môžete zakúpiť na študijnom oddelení.

Možnosti platby školného:

  • vklad na bankový účet,
  • internetbanking,
  • TatraPay,
  • platobné karty v sídle E – KU alebo
  • v hotovosti v sídle E – KU.


Právoplatnosť zápisu:


Kandidát je na kurz riadne (právoplatne) prihlásený vtedy, ak splní dve základné podmienky:

  • vyplnil prihlášku na štúdium (prezenčne alebo online),
  • uhradil školné / poplatok za  jazykový kurz do termínu uzávierky.

 Všetky podmienky sú uvedené na prihláške. Z tohto dôvodu venujte jej prečítaniu náležitú pozornosť.

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk