Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 

1. Názov projektu/siete ELN

ELN EURO LANGUAGES NET PLUS

(SIEŤ EURÓPSKYCH JAZYKOV)

2. Ciele

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie bol v rokoch 2002 – 2004 partnerom renomovaného projektu s názvom EURO LANGUAGES NET (ELN), ktorý bol podporovaný v rámci programu SOCRATES Európskou komisiou pre vedu a vzdelávanie. Tento projekt bol navrhnutý s cieľom vytvorenia internetového zdroja na podporu menej používaných európskych jazykov, ktorý je prístupný širokej verejnosti.

V súčasnosti ide o pokračovanie projektu pod názvom ELN Plus (2005 – 2007) a zapojilo sa do neho viac ako dvadsať európskych krajín. Delia sa na starých a nových partnerov, podľa toho, či sa partneri zúčastnili aj prvého projektu. Medzi starých partnerov patria tieto krajiny: Rakúsko, Bulharsko, Estónsko, Fínsko, Maďarsko, Taliansko, Litva, Lotyšsko, Slovensko, Poľsko, Portugalsko a Rumunsko. Novými, teda pristupujúcimi partnerskými krajinami sú Česká republika, Dánsko, Holandsko, Švédsko, Nórsko, Írsko, Malta, Island, Turecko a Španielsko.

Cieľom projektu ELN Plus je podporovať menej používané európske jazyky a ich kultúru, motivovať čo najviac ľudí, aby sa ich učili, a tým prispievať k rozvoju multilingvalizmu a kultúrnej diverzity, typických práve pre Európu. Projekt sa snaží šíriť povedomie o výhodách učenia sa iných jazykov, napríklad aj v súvislosti s možnosťami zamestanania. Otvára nové možnosti pre hendikepovaných učiacich sa a pre tých, ktorí nie sú schopní navštevovať hodiny osobne kvôli zemepisným obmedzeniam. Nemenej dôležitým cieľom tohto projektu je prispievať k šíreniu tolerancie a kooperácie medzi jednotlivými národmi a národnosťami.

Hlavným produktom projektu ELN je vytvorený medzinárodný portál www.euro-languages.net všetkých účastníckych štátov. V rámci programu ELN Plus sa portál rozširuje o stránky nových partnerov, t. j. jedenástich krajín a súčasne sa zdokonaľujú a rozširujú staré stránky o nové informácie. Národné stránky poskytujú informácie o danej krajine (historický vývoj, politické usporiadanie, geografické údaje), o danom jazyku (vývin spisovného jazyka, jeho charakteristika), ako aj zoznam poskytovateľov jazykovej výučby doma i v zahraničí. Súčasťou národných stránok je aj fórum, ktoré je určené na diskusiu nielen odbornej verejnosti, ale aj všetkým tým, ktorí sa o niektorý európsky jazyk z rôznych dôvodov (súkromných, pracovných) zaujímajú. Každá národná stránka je bilingválna, všetky texty na nej sú okrem vlastného jazyka aj v angličtine, čím sú maximálne prístupné pre inonárodných záujemcov.

3. Participujúci partneri

Projekt zahŕňa v súčasnosti 23 európskych krajín (univerzity a inštitúcie z Talianska, Rakúska, Portugalska, Bulharska, Estónska, Litvy, Maďarska, Poľska, Rumunska, Slovenska, ČR, Švédska, Fínska, Dánska, Nórska, Islandu, Grécka, Turecka, Malty, Holandska, Španielska, Francúzska, Írska). SR zastupuje E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie.

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk