Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 
Navštívte nás na KARIÉRA EXPO 2023 na AGROKOMPLEXE v Nitre!

Kariéra EXPO sa bude konať v priestoroch výstaviska AGROKOMPLEX v Nitre dňa 29. marca 2023. Podujatie je určené pre všetkých návštevníkov, ktorí chcú ovplyvňovať svoju kariéru, alebo sa chcú dozvedieť, ako sa po pandémii a politických krízach mení pracovný trh. E - KU Inštitút je odborným jazykovým partnerom Kariéry EXPO. Je to už naša šiesta účasť na podobnom formáte podujatia. V novom ročníku sme sa vrátili k nášmu mottu Kariéra? Len s cudzími jazykmi!

Počas podujatia E - KU ponúkne tieto zaujímavé jazykové služby:
  • Jazykové poradenstvo – komplexné informácie o jazykovom vzdelávaní. E - KU je najväčším držiteľom jazykových licencií v SR.
  • Medzinárodné jazykové skúšky a ich význam – kde a aký certifikát uplatniť v praxi (skúšky Goetheho inštitútu, Cambridge English, TOEFL, ECL a štátne jazykové skúšky). Skúšky sú často žiadané zo strany zamestnávateľov, ale majú dosah aj na iné činnosti pri výkone povolania (učiteľstvo, zdravotnícky personál zo zahraničia, založenie živnosti v oblasti jazykových služieb atď.). 
  • Jazykové testovanie – pre účastníkov podujatia v 3 jazykoch: angličtina, nemčina a slovenčina. Príležitosť hovoriť s nami osobne. Online testy spúšťame počas týchto dní aj na našej webovej stránke (angličtina, nemčina). Stačí kliknúť na aktuálne linky (pozri dolu).
  • Odborné poradenstvo pre zahraničných lekárov a zdravotníkov - pre žiadateľov o prácu v slovenskom zdravotníctve. Základná štátna jazyková skúška zo slovenského jazyka (B2) ako uznávaný doklad o ovládaní štátneho jazyka. Jazykové kurzy zo slovenčiny.
  • Outsourcing firemného vzdelávania. Na základe analýzy potrieb zamestnávateľov zabezpečenie komplexného jazykového tréningu zamestnancov. Reálne skúsenosti z praxe s veľkými zamestnávateľmi.
  • Veľtržné zľavy - pre všetkých, ktorí sa zúčastnia veľtrhu, resp. sa otestujú a zapíšu sa do tzv. Contact listu, bude do konca roka 2023 poskytnutá zľava vo výške
          a) 10 % - na prípravné kurzy na jazykovú skúšku podľa vlastného výberu, resp.
          b)  5 % - na jazykové skúšky Goetheho inštitútu, Cambridge English, ECL a štátnice. (Zľava sa nevzťahuje na skúšku TOEFL.)

Zľavy  sa vzťahujú v prípade záujmu aj na všetkých, ktorí sa zúčastnia online testovania. Podmienka - vyplnenie tohto formulára.

Formulár na vyplnenie vašich údajov:


TESTY

(po otestovaní sa pozri do tabuľky a nájdi si podľa počtu dosiahnutých bodov svoju jazykovú úroveň)
Angličtina | Nemčina | Slovenčina ako cudzí jazyk

Vyhodnotenie jazykovej úrovne podľa Európskeho referenčného rámca pre jazyky


Anglický jazyk:

Skóre (body) Úroveň
0-15 začiatočník
16-33 A1
34-49 A2
50-69 B1
70-84 B1+
85-99 B2
100-16 C1

Nemecký jazyk:

Skóre (body) Úroveň
0-9 začiatočník
10-15 A1
16-23 A2
24-33 B1
34-40 B2
41-50 C1

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk