Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 

Vzdelávacie poukazy v školskom roku 2022 / 2023

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre je zriaďovateľom súkromnej jazykovej školy, ktorá je oprávnená prijímať vzdelávacie poukazy (ďalej VP). Rodič, resp. zákonný zástupca žiaka vo veku do 18 má právo rozhodnúť, v ktorom vzdelávacom zariadení, resp. škole jeho dieťa VP odovzdá.

V prípade, že sa rodič (resp. plnoletý žiak) rozhodne použiť VP v E – KU, odovzdá ho na Odd. pre študijné záležitosti najneskôr do 26. 9. 2022. Kancelária sa nachádza na 4. poschodí.
Celková hodnota vzdelávacieho poukazu je na rok 2022 stanovená vo výške 32 Eur (3,2 Eur na mesiac).

Vedenie E - KU  prijalo rozhodnutie, podľa ktorého vzniká žiakom, ktorí poskytnú VP E - KU,  nárok na zníženie školného vo výške 10 € (odpočíta sa z celkovej výšky školného). Odovzdanie VP je dobrovoľné rozhodnutie rodiča, resp. žiaka, takisto ako aj rozhodnutie E – KU o upravenej výške školného. VP sú určené na rozvoj vzdelávacieho zariadenia a jeho použitie je prísne kontrolované.

Postup po odovzdaní vzdelávacieho poukazu v E - KU:

a) odovzdať  na štud. oddelení, resp. vyučujúcemu do 26. 9. 2022,
b) poskytnutá úprava sa uplatní v ďalšom polroku (semestri) pri uhrádzaní školného, t.j. v mesiacoch december 2022 a január 2023.

Poznámka: V prípade, že by sa žiak neprihlásil do ďalšieho polroka a nevyčerpal by legislatívou predpísaný počet hodín pre absolvovanie záujmovej činnosti, potom je  E - KU  ako škola povinná tento príspevok vrátiť do štátneho rozpočtu. Preto pre uplatnenie VP nevyhnutné, aby žiak pokračoval v štúdiu cudzieho jazyka aj v ďalšom polroku.

Vzhľadom na pomerne komplikovanú administráciu VP treba akceptovať všetky stanovené termíny. Po ich uplynutí stráca VP svoju hodnotu.

Akékoľvek výnimky sú neprípustné.
Ďakujeme za porozumenie.

Všetko o VP si môžete prečítať na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk