Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 
E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre (ďalej E - KU) je vzdelávacia inštitúcia s 30-ročnou tradíciou (od 1992), ktorá sa zameriava na komplexné cudzojazyčné vzdelávanie všetkých vekových skupín obyvateľstva. Zabezpečujeme outsourcing firemného vzdelávania.

V oblasti jazykových skúšok sme sa vyprofilovali na slovenského lídra. Sme najväčším držiteľom jazykových licencií v SR s oprávnením vykonávať štátne a medzinárodné jazykové skúšky.

Základné údaje

Dátum založenia: júl 1992 (prvý názov: E - KU Jazyková škola)
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo spoločnosti: 949 01 Nitra, Piaristická 2


Licencie a akreditácie

V súčasnom období je E – KU Inštitút najväčším držiteľom jazykových licencií na Slovensku:

●1995/96 - vytvorenie Skúškového centra Goetheho inštitútu (udelenie licencie, po prvýkrát neštátnemu zariadeniu v histórii ČR a SR),
● 1996 - zaradenie do siete školských zariadení MŠ SR,
● 1999 - oprávnenie vykonávať štátne jazykové skúšky - v súčasnosti ako jediná súkromná škola v NR regióne,
● 2003 - vytvorenie Skúškového centra City & Guilds (VB),
● 2004 - akreditácia jazykových kurzov pre potreby rekvalifikácie na trhu práce a potreby štátnej správy,
● 2004 - vytvorenie akreditovaného testovacieho centra ECDL (Európsky vodičský preukaz na počítače),
● 2006 - vytvorenie Regionálneho skúškového centra ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages),
● 2007 - vytvorenie testovacieho centra TOEFL (The Test of English as a Foreign Language),
● 2011 - vytvorenie  Autorizovaného skúškového centra Cambridge ESOL  (ako jediné v NR kraji).

Dôležité informácie

Súčasťou E - KU Inštitútu je súkromná jazyková škola (vznik v roku 1996).
K aktivitám E – KU Inštitútu patrí aktívna  účasť v európskych jazykových projektoch, čím E - KU získava cenné medzinárodné kontakty a skúsenosti.
Počas roka sú vydávané E – KU novin(k)y, ktoré od roku 2010 prešli na elektronickú formu - eEFN (eEKU Flash News).

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk