Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 

Primárny cieľ:

Zlepšenie odborných kapacít ľudských zdrojov prostredníctvom vzdelávacích aktivít špecificky orientovaných na aktuálne potreby trhu práce. Prostredníctvom ďalšieho vzdelávania pracovníkov sa plánuje zlepšenie ich postavenia na trhu práce.

Sekundárny cieľ:

Udržanie pracovných miest

Špecifický cieľ projektu 1

Zlepšenie prispôsobivosti pracovníkov a firmy trhu práce – vysoká odborná základňa pracovníkov našej spoločnosti je garanciou kvality našich služieb, preto je nevyhnutné zabezpečiť celoživotné vzdelávanie zamestnancov s dôrazom na vysokú prispôsobivosť požiadavkám trhu.

Špecifický cieľ projektu 2

Zvýšenie investícií do ľudského kapitálu zlepšením vzdelávania – nakoľko naša spoločnosť poskytuje služby v oblasti podnikateľského celoživotného vzdelávania, nepotrebuje výrobné prostriedky a ani vysoké investície do investičného majetku. Najdôležitejšou investíciou je investícia do ľudských zdrojov, ktoré následne produkujú zisk spoločnosti.

Časový rámec realizácie projektu

marec 2009 - jún 2010

Počet vyškolených osôb v projekte

7

Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

  • Aktivita 1 vzdelávanie v oblasti jazykových zručností – anglický jazyk
  • Aktivita 2 vzdelávanie v oblasti softskills
  • Aktivita 3 vzdelávanie v oblasti projektového manažmentu
  • Aktivita 4 vzdelávanie v oblasti strategického manažmentu
  • Aktivita 5 vzdelávanie v oblasti legislatívnych zmien a ekonomiky
  • Aktivita 6 vzdelávanie v oblasti výpočtovej techniky

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk