Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 


Kurzy všeobecnej ruštiny pre dospelých a mládež. Výučba v 1. - 7. ročníku.
Vyučuje sa jedenkrát týždenne v podvečerných, resp. večerných hodinách. Záujemcovia môžu štúdium ukončiť štátnymi jazykovými skúškami.

E
- KU Inštitút JaIK má oprávnenie vykonávať štátne jazykové skúšky na úrovni B2, C1 a C2.

Upozornenie: Pokiaľ skupiny dospelých navštevujú žiaci SŠ, môžu v E – KU využiť vzdelávacie poukazy. Po ich odovzdaní bude žiakom poskytnutá aktuálna zľava na školnom, ktorej výšku oznámi vedenie inštitútu na začiatku šk. roka. Vzdelávacie poukazy a zľavy - pozri.

Do kurzu sa môžete zapísať:

1. na prezenčných zápisoch - pozri termíny,
2. online.


Postup pri online zápise v šk. roku 2022/2023

V školskom roku 2022/2023 sa otvára iba 1. ročník: R-1.1.A (úplní začiatočníci). V prípade organizovanej skupiny záujemcov sme pripravení otvoriť aj vyššie ročníky.

1. Absolvujte vstupný test (neplatí pre úplných začiatočníkov). Ak ste úplní začiatočníci, prihláste sa do skupiny R-1.1.A.
2. Podľa počtu dosiahnutých bodov sa zapíšte do príslušného kurzu. Počet bodov nájdete v tabuľke nižšie pri každom ročníku.

3. Kliknutím na príslušnú skupinu sa vám zobrazia všetky ďalšie relevantné údaje (rozvrh, cena a pod.). V prípade záujmu sa môžete priamo prihlásiť.

Počet bodov Skupina Ročník Úroveň
0 - 5 R-1.1.A 1. A1
17 - 27 R-2.1.A 2. A2
38 - 50 R-3.1.A 3. B1
  R-4.1.A 4. B2

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk