Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 


Výučba v 1. - 7. ročníku. U dospelých sa vyučuje dvakrát týždenne v podvečerných, resp. večerných hodinách. Záujemcovia môžu štúdium ukončiť medzinárodnými, resp. štátnymi jazykovými skúškami. Po ich úspešnom zvládnutí E – KU Inštitút JaIK vydá absolventovi príslušný medzinárodný jazykový certifikát alebo štátne jazykové vysvedčenie.

V 5. a 7. ročníku (príprava na skúšku B2 First, resp. C1 Advanced) ponúkame alternatívne 2 formy štúdia: prezenčnú a dištančnú.

E
- KU je autorizovaným centrom pre jazykové skúšky Cambridge English, TOEFL a má oprávnenie vykonávať štátne jazykové skúšky na úrovni B2, C1 a C2.

Upozornenie: Pokiaľ skupiny dospelých navštevujú žiaci SŠ, môžu v E – KU využiť vzdelávacie poukazy. Po ich odovzdaní bude žiakom poskytnutá aktuálna zľava na školnom, ktorej výšku oznámi vedenie inštitútu na začiatku šk. roka. Vzdelávacie poukazy a zľavy - pozri.

Do kurzu sa môžete zapísať:

1. na prezenčných zápisoch - pozri termíny,
2. online.


Postup pri online zápise v šk. roku 2023/2024
Zimný semester

1. Absolvujte vstupný test (neplatí pre úplných začiatočníkov).
2. Podľa počtu dosiahnutých bodov sa zapíšte do príslušného kurzu. Počet bodov nájdete v tabuľke nižšie pri každom ročníku.

3. Kliknutím na príslušnú skupinu sa vám zobrazia všetky ďalšie relevantné údaje (rozvrh, cena a pod.). V prípade záujmu sa môžete priamo prihlásiť.

Počet bodov Skupina Ročník Úroveň
0-7 E-1.1.A 1. A1
15-24 E-2.1.A 2. A2
34-43 E-3.1.A 3. B1
54-63 E-4.1.A 4. B1+
74-83 E-5.1.A 5. B2
74-83 E-5.1.D 5. B2
74-83 E-5.1.S 5. B2
94-96 E-6.1.D 6. C1
94-96 E-6.1.E 6. C1
94-96 E-6.1.G 6. C1
94-96 E-6.1.S 6. C1
97-100 E-7.1.C 7. C1+
97-100 E-7.1.K 7. C1+

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk