Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 

Súkromná jazyková škola E – KU Inštitútu JaIK je v sieti škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky. 


Opis kurzu: Kurz SJ je určený pre začiatočníkov (A1).  V kurze sa pracuje s modernými vyučovacími metódami, aby sa účastníci kurzu čo najskôr naučili základy SJ. Dôraz sa kladie na konverzačné zručnosti, pričom sú rovnocenne rozvíjané aj ďalšie jazykové zručnosti.  Súčasťou kurzu je nacvičovanie rôznych modelových situácií z bežného života na Slovensku.

Course description: The Slovak course is intended for  beginners (A1). Modern teaching methods are used in the course so that course participants will learn basic Slovak as soon as possible. The emphasis is put on conversation skills whilst other language skills are equally developed. The course includes simulations of everyday life situations in Slovakia.

 

Základné informácie


Jazyková úroveň: A1, A2
Počet vyučovacích hodín: 32
Počet osôb v skupine: max. 10
Cena: 165 €


Ďalšie relevantné informácie (rozvrh...) nájdete v prihláškach, klikni vpravo hore.

 

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk