Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 
Súkromná jazyková škola E – KU Inštitútu JaIK je v sieti škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky. 

Základné informácie

Jazyková úroveň: C2
Štruktúra skúšky: písomná čast: 3x preklad (do AJ - beletria, do SJ - všeobecný text, do SJ - odborný text) ; ústna časť: teória a dejiny prekladu, reálie - vývin AJ, voľný preklad do SJ - s aplikáciou z teórie prekladu
Platnosť vysvedčenia: celoživotná

Špeciálnou štátnou jazykovou skúškou pre prekladateľský odbor sa overuje schopnosť kandidáta prekladať náročnejšie všeobecné texty rozličných funkčných štýlov z anglického jazyka do slovenského jazyka a zo slovenského jazyka do anglického jazyka. Na špeciálnu jazykovú skúšku sa môžu prihlásiť iba kandidáti, ktorí absolvovali všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka, resp. medzinárodnú jazykovú skúšku Cambridge English Advanced (CAE).

Účastník má preukázať jazykové zručnosti a kompetencie na jazykovej úrovni C2.

V písomnej časti skúšky preukáže:

  • schopnosť prekladať náročnejší súvislý text beletristického charakteru do slovenského jazyka,
  • schopnosť prekladať náročný text všeobecného charakteru zo slovenského jazyka,
  • schopnosť prekladať odborný text do slovenského jazyka.


V ústnej časti skúšky preukáže:
  • schopnosť prekladať s aplikáciou teoretických poznatkov,
  • znalosti z teórie a dejín prekladu,
  • znalosti z jazykových reálií.

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk