Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 

E - KU je akreditované skúškové centrum TOEFL, preto záujemcovia môžu vykonať skúšku priamo v E - KU.


TOEFL® (Test of English as a Foreign Language) je administrovaný organizáciou ETS (Educational Testing Service), ktorá je neziskovou vzdelávacou organizáciou sídliacou v Princetone v USA.TOEFL je najpopulárnejším testom anglického jazyka. Od roku 1964 vykonalo tento test viac ako 20 miliónov uchádzačov. Test sa administruje vo viac ako 180 krajinách po celom svete. Je to celosvetovo najuznávanejší test. Viac ako 5 tisíc vysokých škôl, univerzít a pracovných agentúr v 80 krajinách akceptuje výsledky TOEFL. 


Test je vhodný pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium v anglofónnych krajinách, ale aj v mnohých európskych krajinách. Uznávajú ho aj v na ázijskom kontinente v Hong Kongu, Singapúre, Japonsku a Kórei.

Predpokladom pre úspešné zvládnutie testu je štúdium v rozsahu minimálne 720 vyučovacích hodín, čo zodpovedá jazykovej úrovni C1 podľa Európskeho referenčného rámca

V našom inštitúte ho odporúčame po absolvovaní 6. ročníka. V E - KU Inštitúte je možné vykonať skúšku TOEFL® iBT (Internet–based test), t.j. testovanie prostredníctvom internetu. Táto forma bola zavedená v USA v septembri 2005, v ostatných krajinách je k dispozícii od začiatku roku 2007.

Pre špecifiká skúšky, informácie a registráciu klikni SEM.

Upozorňujeme kandidátov, že E-KU Inštitút JaIK nezodpovedá a nemá v kompetencii žiadnym spôsobom zasahovať do prihlasovacieho procesu, resp. ho ovplyvňovať. Taktiež nie je zodpovedný za zasielanie výsledkov skúšky TOEFL iBT. Za riadne prihlásenie na skúšku zodpovedajú sami kandidáti a s prípadnými problémami pri registrácii sa musia obrátiť priamo na organizáciu ETS v USA prostredníctvom jej webovej stránky www.ets.org. O podrobnejšie informácie môže kandidát požiadať administrátora skúšky.


Hodnotenie TOEFL® iBT

Bodovací systém odráža výsledky zo všetkých štyroch častí, ako aj celkový výsledok.

Počúvanie s porozumením             0 - 30
Čítanie             0 - 30
Hovorenie             0 - 30
Písanie             0 - 30
Celkový výsledok              0 - 120

Hranicu úspešnosti testu si určuje každá univerzita/vysoká škola samostatne. Môže mať teda vlastné požiadavky na minimálny počet bodov nevyhnutný na prijatie študenta.

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk