Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 

Aký je postup po zápise? Dostaneme ešte od Vás nejakú pozvánku na otvorenie šk. roka?
Nie. Všetky organizačné údaje máte na prihláške. Aktualizáciu údajov nájdete aj na internete - www.eku.sk.

Ako bude vyzerať prvá hodina v šk. roku?
Na prvú hodinu príďte podľa rozvrhu, ktorý je uvedený na prihláške. Túto prihlášku si doneste so sebou, pretože na nej máte uvedené aj označenie skupiny. Je to dôležitý údaj, aby ste vedeli, ku komu sa máte hlásiť. Zhromažďujte sa na 4. poschodí najskôr 10 min. pred začiatkom vyučovania, odkiaľ si naši učitelia odvedú deti do tried.

Čo si majú deti priniesť?
Učebnú literatúru, poznámkový zošit a písacie potreby. Takisto je vhodné nosiť preukaz, ktorý oprávňuje žiakov k využitu rôznych zliav.

Je v cene zahrnutá aj učebnica?
Nie, nie je. Je to kvôli tomu, že veľa detí má súrodencov alebo známych, od ktorých sa literatúra potom „dedí“. Pretože učebnice sú pomerne drahé, nechceme takto predražovať výučbu. Mrzí nás fakt, že v súčasnom období všetky nakladateľstvá zvýšili ceny učebnej literatúry. V cene školného je zahrnutý E - KU zošit, ktorý dieťa dostane na prvej hodine. Prosíme Vás, aby ste si učebnú literatúru zakúpili v úradných hodinách po 20. 8. na študijnom oddelení ešte pred začiatkom šk.roka.

Kedy sú v E - KU prázdniny?
V súlade s prázdninami v štátnom školstve. Dôležité je, že tieto informácie dostanete už na začiatku školského roka. Prázdniny nemajú vplyv na tzv. „vypadávanie“ hodín. E – KU dodržuje určený objem hodín podľa počtu vyučovacích hodín, ktorý máte uvedený na prihláške. Ak by učiteľ ochorel, hodiny sa musia nahradiť. Údaje o prázdninách a dňoch voľna v E – KU sú uvedené na internete.

Dostávajú deti známky? Ako sú hodnotené?
Nie, známkami nehodnotíme. U mladších detí využívame Ekulka (maskot E - KU) vo „funkcii“ známej včielky u prvákov. Starší žiaci sú hodnotení symbolmi A, B, C, F. Čo je však veľmi dôležité, trikrát za semester dostanete písomné hodnotenie Vašich detí. Z tohto hodnotenia sa dozviete, či Vaše dieťa nechodí „poza E - KU“, či si pripravuje domáce úlohy, ako píše testy a ostatné dôležité informácie. Takisto žiadajte od dieťaťa E – KU zošit, ktorý vám poskytne aktuálny obraz. Na konci šk. roka dostane dieťa certifikát E - KU.

Máte v E - KU aj rodičovské združenia?
Nie, túto úlohu plnia spomínané písomné hodnotenia detí. Môžeme ich Vám zaslať e-mailom, alebo si ich vyzdvihnete v E – KU. Okrem toho u mladších detí máte možnosť dvakrát za šk. rok navštíviť tzv. otvorené hodiny, počas ktorých uvidíte Vaše dieťa vo vyučovacom procese. Vo vzájomnej komunikácii zohráva dôležitú úlohu aj tzv. E – KU zošit. Deti si v ňom značia domáce úlohy, učitelia ho využívajú na oznámenia pre rodičov a takisto v ňom nájdete priebežné hodnotenie. V prípade problémov sa môžete s učiteľmi kontaktovať aj osobne.

Majú deti možnosť finančnej náhrady za nevyčerpané hodiny, ak ich z vážnych dôvodov nemohli absolvovať (choroba, školské záležitosti...)?
Je nám to ľúto, ale nie. Vyučovacia hodina bola v skupine riadne odučená a miesto pre žiaka, aj keď v danom momente nevyužité, bolo rezervované. Ekonomická a praktická stránka problému to jednoducho neumožňuje.

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk