Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 


Všeobecné kurzy nemčiny pre dospelých a mládež. Výučba v 1. - 7. ročníku.
Vyučuje sa dvakrát týždenne v podvečerných, resp. večerných hodinách. Záujemcovia môžu štúdium ukončiť medzinárodnými skúškami Goetheho inštitútu, resp. štátnymi jazykovými skúškami.

E
- KU je autorizovaným skúškovým centrom Goetheho inštitútu a má oprávnenie vykonávať štátne jazykové skúšky na úrovni B2, C1 a C2.

Upozornenie: Pokiaľ skupiny dospelých navštevujú žiaci SŠ, môžu v E – KU využiť vzdelávacie poukazy. Po ich odovzdaní bude žiakom poskytnutá aktuálna zľava na školnom, ktorej výšku oznámi vedenie inštitútu na začiatku šk. roka. Vzdelávacie poukazy a zľavy - pozri.

Do kurzu sa môžete zapísať:

1. na prezenčných zápisoch - pozri termíny,
2. online.


Postup pri online zápise v šk. roku 2023/2024

1. Absolvujte vstupný test (neplatí pre úplných začiatočníkov). Ak ste úplní začiatočníci, prihláste sa do skupiny D-1.1.A.
2. Podľa počtu dosiahnutých bodov sa zapíšte do príslušného kurzu. Počet bodov nájdete v tabuľke nižšie pri každom ročníku.

3. Kliknutím na príslušnú skupinu sa vám zobrazia všetky ďalšie relevantné údaje (rozvrh, cena a pod.). V prípade záujmu sa môžete priamo prihlásiť.


Počet bodov Skupina Ročník Úroveň
0-5 D-1.1.A 1. A1
10-17 D-2.1.A 2. A2
18-21 D-3.1.A 3. B1
18-21 D-3.1.S 3. B1
26-30 D-4.1.A 4. B2
26-30 D-4.1.S 4. B2
35-39 D-5.1.A 5. C1
44-47 D-6.1.A 6. C2

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk