Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 
Súkromná jazyková škola E – KU Inštitútu JaIK (ďalej SJŠ) bola v roku 1996 zaradená do siete jazykových škôl MŠVVaŠ  SR. Bolo to po prvýkrát v histórii Slovenska, pretože dovtedy to neumožňovala platná legislatíva. V roku 1999 bolo pre E – KU vydané oprávnenie vykonávať štátne jazykové skúšky. Od tohto roku škola skúšky aj aktívne vykonáva.

Zriaďovateľom SJŠ je právnická osoba: E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie, s.r.o. v Nitre

Riaditeľka SJŠ: Mgr. Anna Molnárová, tel. č.: 0948 509 126

Adresa školy:
Súkromná jazyková škola E - KU Inštitútu jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01

Organizačnou formou vyučovania je kurz.

  • 1. a 2. ročník = základný kurz.
  • 3. a 4. ročník = stredný kurz.
  • 5. a 6. ročník = vyšší kurz.
  • 4. a 6. ročník = prípravný kurz v trvaní jedného roka pre záujemcov o vykonanie základnej a všeobecnej štátnej jazykovej skúšky.

Informácie o štátnych jazykových skúškach nájdete v sekcii Jazykové skúšky, takisto aj medzinárodné jazykové skúšky. E - KU má licencie a akreditácie na skúšky Cambridge English, TOEFL, skúšky Goetheho inštitútu a ECL -  slovenčina pre cudzincov.

Školský vzdelávací program

Súkromná jazyková škola E - KU Inštitútu jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre má vypracovaný Školský vzdelávací program Cudzie jazyky, interkultúrna komunikácia a medzinárodné testovanie.
Tu stiahnuť

Správy

- Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Súkromnej jazykovej školy E –KU Inštitútu jazykovej a interkultúrnej komunikácie, Piaristická 2, Nitra za školský rok 2018/2019

- Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Súkromnej jazykovej školy E –KU Inštitútu jazykovej a interkultúrnej komunikácie, Piaristická 2, Nitra za školský rok 2017/2018

- Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Súkromnej jazykovej školy E –KU Inštitútu jazykovej a interkultúrnej komunikácie, Piaristická 2, Nitra za školský rok 2016/2017

- Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Súkromnej jazykovej školy E –KU Inštitútu jazykovej a interkultúrnej komunikácie, Piaristická 2, Nitra za školský rok 2015/2016

- Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Súkromnej jazykovej školy E –KU Inštitútu jazykovej a interkultúrnej komunikácie, Piaristická 2, Nitra za školský rok 2014/2015

- Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Súkromnej jazykovej školy E –KU Inštitútu jazykovej a interkultúrnej komunikácie, Piaristická 2, Nitra za školský rok 2013/2014

- Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Súkromnej jazykovej školy E –KU Inštitútu jazykovej a interkultúrnej komunikácie, Piaristická 2, Nitra za školský rok 2012/2013

- Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Súkromnej jazykovej školy E –KU Inštitútu jazykovej a interkultúrnej komunikácie, Piaristická 2, Nitra za školský rok 2011/2012

- Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Súkromnej jazykovej školy E –KU Inštitútu jazykovej a interkultúrnej komunikácie, Piaristická 2, Nitra za školský rok 2010/2011

- Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Súkromnej jazykovej školy E –KU Inštitútu jazykovej a interkultúrnej komunikácie, Piaristická 2, Nitra za školský rok 2009/2010

- Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Súkromnej jazykovej školy E –KU Inštitútu jazykovej a interkultúrnej komunikácie, Piaristická 2, Nitra za školský rok 2008/2009 

- Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Súkromnej jazykovej školy E –KU Inštitútu jazykovej a interkultúrnej komunikácie, Piaristická 2, Nitra za školský rok 2007/2008 

- Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Súkromnej jazykovej školy E –KU Inštitútu jazykovej a interkultúrnej komunikácie, Piaristická 2, Nitra za školský rok 2006/2007

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk