Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 

E - KU je akreditovaným skúškovým centrom Goetheho inštitútu s oprávnením vykonávať jazykové skúšky na úrovniach A1 - C2. 


Špeciálne kurzy sú zamerané na základy odborného jazyka z oblasti medicíny a farmácie. Účastníci si osvoja slovnú zásobu aj na úrovni hovorového štýlu, ktorá sa bežne používa v komunikácii pri vyšetrovaní pacienta, opise chorôb a ľudských orgánov. Súčasne sa oboznámia s odbornou terminológiou v oblasti diagnostickej techniky, lekárskych pomôcok, nástrojov a pod.

Súčasťou kurzu je nacvičovanie rôznych modelových situácií.

Účastníci kurzu sa môžu v E-KU prihlásiť na jazykové skúšky na úrovni B1 - C1 podľa požiadaviek zdravotníckeho zariadenia v nemecky hovoriacich krajinách. Skúšky sú podmienkou pre vykonávanie lekárskeho povolania v týchto krajinách.

Pred nástupom do prípravného kurzu vám odporúčame absolvovať vstupný test. Odporúčaný počet bodov je dôležitý pre úspešnú prípravu na skúšku, avšak nie je podmienkou pre účasť v kurze (pozri nižšie v tabuľke). 

Základné informácie


Jazyková úroveň: B2
Odporúčaný počet bodov z online testovania: 26 - 40
Počet vyučovacích hodín: 32 
Počet osôb v skupine: 8
Cena: 160 € (cena učebnej literatúry nie je zahrnutá v cene kurzu)


Ďalšie relevantné informácie (rozvrh...) nájdete v prihláškach, klikni vpravo hore.

 

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk