Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 

E – KU Inštitút JaIK je akreditované skúškové  centrum pre skúšky Cambridge English. 

Základné informácie

Jazyková úroveň: C1
Formát testu: computer/paper-based
Štruktúra skúšky: čítanie a písanie, počúvanie a ústna časť - pozri
Platnosť certifikátu: celoživotná

So skúškou C1 Business Higher (BEC Higher) sa môžete preukázať, že ste pripravení podniknúť v medzinárodnom obchode. Je dôkazom pre zamestnávateľa, že ste dosiahli pokročilú úroveň obchodnej angličtiny. Táto skúška vám pomôže pri uchádzaní sa o nové pracovné miesto alebo rozvíjaní vašej kariéry.

V systéme skúšok Cambridge English Qualifications for business sú tri skúšky. Každá z nich je zameraná na inú úroveň a C1 Business Higher (BEC Higher) je treťou z týchto skúšok.

Skúška je vhodná pre kandidátov, ktorí sú na vysokej jazykovej úrovni C1 (pokročilý).

Obsah každej skúšky je založený na každodennej práci a obchodných úlohách, pričom vedie k rozvoju jazykových zručností v obchodnej angličtine.

Kandidáti, ktorí sa rozhodnú absolvovať skúšku C1 Business Higher (BEC Higher) by mali byť schopní:
  • vyjadrovať sa na vysokej úrovni a veľmi plynulo,
  • efektívne komunikovať na riadiacej a profesionálnej úrovni,
  • zúčastňovať sa na pracovných poradách a prezentáciách,
  • orientovať sa v rôznych kultúrnych a spoločenských situáciách.

Skúška je celosvetovo uznávaná.


Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk