Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 

E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre vypisuje výberové konanie pre svojich poslucháčov (študentov) na dvojtýždenný jazykový kurz nemčiny, ktorý sa bude konať v Nemecku v jednej z pobočiek Goetheho inštitútu. E – KU poskytuje tento kurz pravidelne ako autorizované  skúškové centrum Goetheho inštitútu (Nemecko). Náš inštitút vykonáva skúšky na základe udelenej licencie už 28 rokov. Bol prvým neštátnym vzdelávacím zariadením v bývalom Česko-Slovensku, ktoré získalo toto oprávnenie.
Kurz je financovaný z finančných prostriedkov Goetheho inštitútu.  Vybraný uchádzač / uchádzačka si môže vybrať termín a  miesto konania kurzu podľa vlastného uváženia počas celého roka 2023. Vybranému účastníkovi kurzu budú uhradené všetky náklady počas pobytu v zahraničí (vrátane vreckového).
Účastník kurzu si môže vybrať z týchto miest – Nemecko: Berlin, Bonn, Bremen, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt, Freiburg, Göttingen, Hamburg, Mannheim, München, Schwäbisch Hall. (Názvy sú uvedené v origináli.)


Podmienky účasti:

  • súčasní študenti E – KU, resp. študenti ukončili  štúdium v E - KU v uplynulom školskom roku 2021/2022 a študovali ktorýkoľvek jazyk (nielen nemčinu),
  • študenti, ktorí navštevujú kurzy E - KU na spolupracujúcich gymnáziách a stredných školách,
  • účastníci firemných kurzov.
  • Kurz je určený záujemcom od 18 do 40 rokov. (Je nevyhnutné dovŕšiť 18. rok života.)
  • Záujemca  o kurz musí byť z nemčiny minimálne na jazykovej úrovni A2.

Hoodnotiace kritériá:

 a) za každý školský rok jazykového štúdia v E – KU (bez ohľadu na jazyk) - 3 body,
 b) za štátnu alebo medzinárodnú skúšku vykonanú v E – KU - 2 body,
 c) za iný typ kurzu navštevovaného v E – KU (napr. prípravný kurz na skúšku) - 1 bod.

Uzávierka podávania žiadostí končí 14. 4. 2023 (vrátane). Vyhodnotenie bude uverejnené do 19.4. 2023.

Svoje žiadosti zasielajte na študijné oddelenie na e-mail: eku.os@eku.sk 
V žiadosti nezabudnite vaše kontaktné údaje a uviesť všetky kurzy a skúšky, ktoré ste v E - KU
(resp. u participujúceho partnera) absolvovali. Vybraný účastník kurzu a jeho náhradník budú s výsledkom oboznámení prostredníctvom súkromnej správy.
Všetci účastníci výberového konania sú uzrozumení s tým, že dobrovoľne poskytujú svoje informácie E – KU Inštitútu JaIK. Spracovanie údajov prebehne v súlade so školskou legislatívou o ochrane osobných údajov.
Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk