Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 

E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie patrí k vzdelávacím inštitúciám s najdlhšou tradíciou v SR. Vo svojej činnosti sa zameriavame na cudzojazyčné vzdelávanie všetkých vekových kategórií. Svojím pôsobením sme sa vpísali do každodenného života Nitry. Niet azda takej nitrianskej rodiny, z ktorej by aspoň niekto E – KU nenavštevoval.

Inštitúcia vznikla s veľmi jasnou víziou. Okrem vyučovania cudzích jazykov sme si paralelne dali za cieľ vytvoriť silné európske testovacie centrum, ktoré by zastrešovalo všetky relevantné jazykové skúšky. Podarilo sa. Za 30 rokov svojej činnosti od svojho vzniku (1992) sme sa vyprofilovali na lídra v oblasti jazykových skúšok v SR.

V E – KU môžu záujemcovia absolvovať skúšky Goetheho inštitútu, Cambridge English, TOEFL, ECL zo slovenského jazyka pre cudzincov a štátne jazykové skúšky. Je to naša unikátna prednosť a sme na to aj veľmi hrdí. Aký to má význam pre tých, ktorí o skúšky nemajú záujem? Veľmi veľký. Licencie vplývajú „celoplošne“ na kvalitu výučby, moderné vyučovacie metódy, kontakt s aktuálnymi trendmi v odbore, odbornosť a kompetentnosť učiteľov a pod. Nehovoriac o renomé inštitúcie.

S radosťou vnímame mená konkrétnych úspešných, predovšetkým mladých ľudí, ktorí sa presadili aj vo svete na dôležitých postoch. Pomohli im k tomu aj jazykové zručnosti a interkultúrne kompetencie, ktoré získali v E – KU.

Aj naďalej chceme byť otvorení voči novým veciam, moderní a dynamickí. A k tomu prinášať aj našu pridanú hodnotu – takmer 28 – ročnú tradíciu, skúsenosti a spoľahlivosť.

Ďakujeme.

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk