Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 
E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre sa stal v oblasti cudzojazyčného vzdelávania dôležitým partnerom vysokoškolákov. Inštitút aj pre nich systematicky buduje svoj jazykový program – počnúc ponukou medzinárodných jazykových skúšok, prípravných kurzov na skúšky a končiac odbornou jazykovou prípravou.

Keď nie je certifikát ako certifikát

V praxi existuje veľmi veľa jazykových certifikátov, ktoré sa prezentujú ako to „pravé orechové“. Ale prax zo zahraničia ukazuje, ktoré skúšky sú pre vysokoškoláka naozaj relevantné. E – KU je v tejto téme najkompetentnejšou inštitúciou, pretože ako najväčší držiteľ jazykových licencií zastrešuje tieto medzinárodné jazykové skúšky:

  •     Cambridge English - pozri,

  •     TOEFL - pozri,

  •     skúšky Goetheho inštitútu - pozri,

  •     ECL zo slovenského jazyka pre cudzincov - odporúčame pre zahraničných študentov - pozri,

  •     štátne jazykové skúšky - pozri.

Upozornenie: Uzávierka na štátne jazykové skúšky v jesennom termíne je  16.9.2017!

„Som bakalár... Čo mi poradíte?“
 O ukončení bakalárskeho štúdia, ale aj štúdiu v zahraničí


Slovenské univerzity pri ukončení bakalárskeho štúdia uznávajú v každom cudzom jazyku štátnice na úrovni B2, resp. C1. Závisí to od konkrétnej fakulty. Ale ak okrem ukončenia bakalárskeho štúdia sledujete aj iné ciele, akými sú napríklad  stáže a štúdium v zahraničí, resp. zamestnanie, rozhodne si vyberte medzinárodné skúšky. Americké  a kanadské univerzity vyžadujú certifikát TOEFL, ale čoraz častejšie sa s touto požiadavkou stretnete aj v Európe. Na európskych univerzitách úspešne  využijete cambridgeské certifikáty. „Bonbónikom na torte“ je v dnešnej dobe odborná skúška z angličtiny, tzv. skúška BEC – Business  English Certificate. Odporúčame ju študentom ekonomiky, obchodu, manažmentu a marketingu. V nemecky hovoriacich krajinách uspejete s certifikátmi Goetheho inštitútu.“

Prípravné kurzy na jazykové skúšky

Na každý typ skúšky ponúka E – KU krátke, resp. dlhodobé prípravné kurzy. E – KU ako oprávnený subjekt vykonávať všetky uvedené skúšky je zárukou toho, že kurzy vedie odborne vyškolený personál. Ponuku prípravných kurzov podľa jazykov nájdete na úvodnej stránke.

Zápisy pre vysokoškolákov


Pokiaľ vysokoškoláci nestihnú riadne prezenčné zápisy, môžu využiť online zápis.

10 % - na všetky jazykové a prípravné kurzy zamerané na jazykové skúšky pre členov AIESEC, resp. študentov, ktorí budú vyslaní na zahraničnú stáž prostredníctvom tejto organizácie. V príprave - špeciálne balíčky.

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk